sol grönatips.segrönatips.se husOm mig

Införa sopsortering på jobbet

Publicerad 2008-06-30
Sortering för kompost, pappersförpackningar och hårdplast i köket på jobbet

Trots att så många källsorterar hemma så är ofta arbetsplatsen, universitetet och skolan en "glömd zon". Jag har drivit på införandet av sopsortering på två arbetsplatser, en universitetsinstitution och ett företag. I det ena fallet var problemet att ingen var intresserad av att införa miljötänk. I det andra fallet saknades det en överenskommelse med städföretaget om hur det sorterade materialet skulle tas om hand. Bägge arbetsplatserna uppskattade att någon brydde sig och drev på det hela litegrann. Jag hjälpte själv med att montera och märka upp kärlen på bägge ställena.

Stäng  Sortering för kompost, pappersförpackningar och hårdplast i köket på jobbet  
Sortering för kompost, pappersförpackningar och hårdplast i köket på jobbet

Nytta & vinstplus

Välsorterade sopor betyder att färre nya förpackningar behöver tillverkas av olja, nedhuggna träd och andra råvaror.

Förhoppningsvis har sorteringen en bieffekt av att de latmaskar som inte sorterar hemma, tvingas tänka till lite och av att lära sig det på jobbet.

Jobb & utgifterminus

Man behöver köpa sorteringskärl och märka upp dem på ett tydligt sätt. Ibland räcker det med att titta i förrådet efter oanvända sopkärl

Det måste finnas rutiner för att ta hand om det sorterade materialet. Har man tur så har städpersonalen redan rutiner för sånt, annars kan man behöva prata med städfirman eller annan ansvarig för byggnaden.

Bland det allra svåraste är att förändra attityder hos personalen och få med alla på sorteringståget. I början kan det vara bra med tydliga regler uppsatta vid sorteringen, t ex att förpackningarna ska vara ursköljda och plattade. Man kan också behöva säga till i början när man ser att någon gör fel, men på ett snällt sätt så man inte trampar sina arbetskamrater på tårna.

Det kan vara svårt för folk att ställa om till nya vanor och då kan det vara en bra idé att ha en tunna för "övrigt", som fungerar som gammeldags osorterade sopor. Grundregeln är ju framför allt att det som sorteras inte får förorenas med felslängda saker.

Gör såhär:

  1. Ta upp frågan på ett personalmöte och låt dina arbetskamrater få tycka till. Att folk får känna sig delaktiga i beslut om nya rutiner är A och O för att det ska efterlevas.
  2. Kolla upp vad som gäller för sophämtningen. Vem ansvarar? Intendent? Städfirma? Se till att det sorterade materialet kan tas omhand.
  3. Kolla upp vad som slängs mest. Pappersförpackningar och kompost brukar vara vanligt avfall i lunchrummet. Se till att det finns kärl som täcker just era behov.
  4. Se ut en plats där sorteringskärlen får plats. Det ska vara så enkelt som möjligt att använda, både för dina kollegor och städpersonalen som ska tömma.
  5. Införskaffa sorteringskärl och märk upp dem tydligt.
  6. Informera dina kollegor när det är premiärdags!Kommentarer:


Spamskydd: Var är hunden?